Ako uplatňovať vouchery

Vouchery majú k dispozícii iba tí zákazníci, ktorí už zaplatili.

Každý voucher má svoju platnosť a teda i dobu, do kedy je možné ho využiť. Možnosť ubytovania a kapacitu je potrebné poskytovať až do konca platnosti voucheru.

Podoby voucheru:

  1. Voucher v mobile: číselný kód na displeji mobilného telefónu – ako SMS, v mobilnej aplikácii alebo inak poznamenaný
  2. Iba opísaný kód voucheru (napríklad na papieri)
  3. Vytlačený voucher
  4. QR kód (vytlačený na vouchery, alebo v mobilnej aplikácii

Vouchery pri týchto spôsoboch uplatňujete vždy vo svojom rozhraní na zlavomat.sk/partner, alebo v partnerskej mobilnej aplikácii. 

Záleží vždy na zákazníkovi v akej podobe voucher prinesie. 

Vouchery nikdy neuplatňujte pred príchodom zákazníka, napríklad v priebehu telefonickej rezervácie. Voucher uplatňujte až v okamihu, keď je zákazník na mieste a čerpá službu. 

        5. Zákaznícka aplikácia šetrí čas zákazníkovi aj Vám. Zákazník voucher uplatní sám vo svojej mobilnej aplikácii pred zrakom Vášho personálu. Voucher sa automaticky uplatní aj vo Vašom rozhraní a Vy tak už nemusíte nič robiť.

 

Partnerská mobilná aplikácia

Overenie voucheru sa vykoná  naskenovaním QR kódu z voucheru alebo prepísaním číselného kódu. Pokiaľ bolo overenie úspešné, môžete v aplikácii voucher okamžite uplatniť, alebo vytvoriť rezerváciu.

 Začať uplatňovať vouchery v mobilnej aplikácii

23. marca 2016