Ako vystavovať daňové doklady, EET účtenky a proforma faktúry pre zákazníkov

1) Vystavuje daňové doklady Zlavomat alebo ja ako firma?

Zlavomat.sk je iba sprostredkovateľom, teda nemôže vystavovať daňové doklady pre koncových zákazníkov. Vy si iba od nás požičiavate priestor k prezentácii a pod., ale nákupy zákazníci uskutočňujú od vás. Je potrebné, aby ste doklady vystavovali vy, ako poskytovateľ služby, s ktorým zákazník uzatvára kúpnu zmluvu.

Predmetom našej spolupráce je prenájom obchodnej platformy (súčasťou ktorej je aj prenájom nášho bankového účtu, kde prijímate financie od zákazníkov), nie je teda ani možné z vašej strany vystavovať faktúru naším menom.

2) Kedy sa vystavujú daňové doklady/faktúry?

Peniaze prijímate už v okamihu, kedy je objednávka zaplatená a preto vám taktiež v tomto okamihu vzniká povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty. Daňové doklady teda vystavujete už v okamihu platby zákazníka.

Vo vašom rozhraní sú k dispozícií k stiahnutiu prehľady platieb, a to práve pre účel vystavovania daňových dokladov/faktúr zákazníkom a odvodu DPH. K stiahnutiu stačí v rozhraní prejsť do sekcie Vyúčtovanie a v ňom nájdete Prehľad platieb.

Ako postupovať, pokiaľ si hosť vyžiada daňový doklad na mieste? Vydáte mu ho a priradíte si ho k dokladu, ktorý ste si už vystavili v okamihu, kedy zákazník voucher objednal a zaplatil.

3) Ako je to s províziou?

Vystaviť by ste mali daňový doklad na celú sumu, ktorú zákazník platí.

V rámci finančného vyrovnania medzi nami a vami vám posielame vašu tržbu – teda cenu voucheru mínus našu províziu. Na túto províziu vám vystavujeme províznu faktúru. Nemusíte sa báť, v účtovníctve vám to nebude robiť neplechu.

Príklad: Voucher stojí 9 €. Naša provízia je 30%, teda 2,70 €. V akcii sa predalo 100 voucherov.

Zákazníkom, vystavujete daňový doklad na čiastku 9 € (pretože cena voucheru je 9 €) a tento doklad vediete vo svojom účtovníctve. Po skončení akcie vám od nás dorazí daňový doklad na províziu (odmena za prenájom obchodnej platformy), v ktorej je zahrnutá provízia za všetky vouchery. Túto faktúru zahrniete do účtovníctva ako náklad.

4) Ako sa evidujú EET účtenky?

(Pre obchodných partnerov s podnikaním na území Českej republiky)

S povinnosťou elektronicky evidovať tržby Vám pomôžeme. Podpisom zmluvy o našej spolupráci nám dávate plnú moc evidovať tržby za predaje na Zlavomate za vás. Každý zákazník si potom takú účtenku, s údajmi požadovanými podľa zákona o evidencii tržieb, môže stiahnuť vo svojom zákazníckom profile. V okamihu, keď je hosť už u Vás a uplatňuje voucher, EET účtenku teda nevydávate.

Pozor, účtenka nie je daňový doklad. Daňové doklady vystavujete aj naďalej, Zlavomat rieši iba EET.

Pokiaľ si zákazník objedná čokoľvek nad rámec voucheru, evidujete iba tržbu za tieto položky objednané a zaplatené na mieste. V prípade, že si zákazník objedná napríklad nápoje a športové služby, ktoré nie sú v cene voucheru, vystavíte EET účtenku iba za tieto položky.

Špecifické prípady – kedy EET účtenku vydávate

  • Otvorený voucher ( napríklad na ľubovoľnú konzumáciu)

Otvorený voucher je poukazom na určitú hodnotu a umožňuje čerpanie služieb podľa výberu uákazníka na mieste alebo pri rezervácii. Pred začiatkom akcie je potrebné overiť, že váš pokladničný systém umožňuje otvorený voucher evidovať.

Tržbu budeme evidovať najprv u nás, a to ako nabitie kreditu, potom budete tržbu evidovať aj vy ako čerpanie kreditu.

Príklad: Voucher za 800 Kč na ľubovoľnú konzumáciu v hodnote 1000 Kč.

Zľavomat eviduje tržbu 800 Kč k nasledujúcemu čerpaniu. Zákazník príde na miesto a jeho celková konzumácia je vo výške 1500 Kč. Zákazník uplatní zakúpený otvorený voucher (1000 Kč) a zvyšnú hodnotu (500 Kč) doplatí na mieste napr. v hotovosti.

Ako postupovať? Do evidencie tržieb zasielate celkovú čiastku 1300 Kč, z čoho 800 Kč je čerpanie kreditu / nabitej platby a 500 Kč je platba v hotovosti. Čiastka 200 Kč je zľava, ktorá sa neeviduje.

Takto zaistíte aj správnu evidenciu pre DPH.

Ako môže vyzerať daňový doklad a aké informácie zašleme v rámci EET?

  • Zľava na nákup, napríklad voucher za 99 Kč umožnujúca 50% zľavu na celú konzumáciu.

Zľavomat najskôr eviduje cenu voucheru (napríklad 10 €), ktorý zákazníka oprávňuje ku zľave na konzumáciu. Zákazníkovi z našej strany vystavíme účtenku. Na mieste u vás vystavíte zákazníkovi účtenku na celú tržbu po započítaní zľavy. Túto tržbu uhradenú na mieste teda evidujete pomocou svojej pokladne.

5) Čo sú proforma faktúry?

Proforma faktúra nie je daňový doklad, jedná sa iba o zálohovú faktúru a do účtovníctva nespadá.

Proforma faktúra obsahuje spravidla všetky predpísané náležitosti bežného daňového dokladu. Údaje však majú len informatívny charakter a slúži ako podklad k platbe.

6) Na čo proforma faktúry slúžia?

Zákazník najčastejšie potrebuje proforma faktúru pre svojho zamestnávateľa.

7) Kto proforma faktúry vystavuje? Zľavomat alebo ja ako firma?

Pretože zákazník uzatvára kúpnu zmluvu s vami, je potrebné, aby ste vystavili faktúru so svojím IČO a ďalšími náležitosťami. Pretože zákazník objednáva na Zlavomat.sk, uveďte naše platobné údaje. Ako číslo účtu teda uveďte 4012352749/7500 (ČSOB), číslo účtu v iban tvare: SK8775000000004012352749, variabilný symbol získate od zákazníka, ktorý ho pozná zo svojej objednávky.

8) Môj účtovný systém neumožňuje vystavenie proforma faktúry. Čo mám robiť?

Tu nájdete vzor (vo formáte xls pre Microsoft Excel), ktorý stačí vyplniť:

Ak vám nie je čokoľvek jasné, neváhajte mi napísať na ombudsman@zlavomat.sk.