Besedické skaly

Besedické skaly sa skladajú z trojice skalných miest – Besedického, Kalicha a Chléviště. Nachádza sa tu niekoľko krásnych vyhliadok, napr. Hořákova vyhliadka či vyhliadka Kde domov můj.