Hornické muzeum Krásno

Rozprestiera sa v areáli bývalej cínovej bane Viliam. Môžete tu zhliadnuť budovu úpravne, objekt dielní, navíjaciu vežu, strojovňu aj jednu z najstarších trafostaníc v Čechách. Vonku je k videniu ukážka ťažkej techniky, ktorá slúžila na povrchových baniach. Pre návštevníkov je pripravená aj jazda vláčikom, ktorý dopravoval baníkov na pracovisko.