Hejnice

Nenechajte si ujsť najznámejšie pútnické miesto Jizerských hôr. V chráme Navštívenia Panny Márie z rokov 1722–29, postavenom na mieste kaplnky zo 14. storočia, je umiestnená gotická socha Panny Márie zo 14. storočia alebo poľný oltár Albrechta z Valdštejna.