Pramen Labe

Prameň druhej najdlhšej českej rieky vyviera na Labské lúke. V roku 1968 bola vykonaná úprava prameňa Labe a nainštalovaná kovová platňa s erbmi miest, ktorými Labe preteká. Miestom prechádza tzv. Česká cesta a je tu rozcestník turistických trás (červenej, zelenej a žltej).