Králická pevnostní oblast

Priestor s najvyššou koncentráciou pozostatkov čs. pevnostného systému z rokov 1935–1938. Vydajte sa zoznámiť s jeho zaujímavou históriou, navštíviť tunajšie múzeá a pamätníky a putovať krásnou prírodou.