Litice

Stojí na mohutnom skalnatom návrší, ktoré z troch strán obmýva Divoká Orlice. Prehliadka zahŕňa rozsiahly areál, vnútorné priestory južného paláca, kde sú v expozícii ukážky archeologických nálezov z 15.–17. storočia, prístupná je aj veža hradu.