Muzeum lokálky v Rokytnici v Orlických horách

Múzeum lokálky Doudleby – Vamberk – Rokytnice je dielom Občianskeho združenia Letohradská železničný klub. Najväčším exponátom je parná lokomotíva 328.011. K videniu je časť zabezpečovacích a špeciálnych zariadení, ktorá bola používaná na horských tratiach, ale aj listinný a obrazový materiál z histórie trate.