Rokštejn

Mohutné zrúcaniny gotického hradu Rokštejn, nazývaného aj Rukštejn, stojí na skalnatom návrší nad riekou Brtnice. Zachovali sa výrazné zrúcaniny všetkých hradných častí, najmä horného hradu.