Bábkové divadlo Žilina

Jej hlavnou činnosťou je utváranie podmienok na vznik a šírenie bábkarskej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka. Ak ste práve na výlete v Žiline a neviete, čo s voľným časom, návšteva bábkového divadla je super nápadom.