Wild Park

Vysoké Tatry, Slovensko
ZOO ZOO

Wild Park vo Veľkej Lomnici síce nie je primárne kontaktnou zoologickou záhradou, ale aj tu sa môžete zvieratiek dotknúť, či nakŕmiť ich. Hlavným poslaním ZOO je vzdelávanie a dôraz na záchranu planéty. Celý zisk plynúci z činnosti je odvádzaný do neziskovej organizácie Wild Park n.o., ktorá sa podieľa na záchrane dažďových pralesov, ochrana voľne žijúcich zvierat a pod.