Wild Park

Wild Park vo Veľkej Lomnici síce nie je primárne kontaktnou zoologickou záhradou, ale aj tu sa môžete zvieratiek dotknúť, či nakŕmiť ich. Hlavným poslaním ZOO je vzdelávanie a dôraz na záchranu planéty. Celý zisk plynúci z činnosti je odvádzaný do neziskovej organizácie Wild Park n.o., ktorá sa podieľa na záchrane dažďových pralesov, ochrana voľne žijúcich zvierat a pod.