Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine

Stála expozícia múzea približuje dejiny Krupiny od najstaršieho osídlenia oblasti, cez formovanie mesta v stredoveku, až po vývoj v novoveku. Časť expozície je venovaná aj významným osobnostiam slovenskej literatúry – najmä rodákom z Krupiny, Andrejovi Sládkovičkovi a Elene Márothy-Šoltésovej.