Rudolfinum

Rudolfinum je skutočný skvost zdobiaci pravý breh Vltavy. Táto monumentálna stavba bola vybudovaná koncom 19. storočia a ukrýva nielen slávnostnú koncertnú sieň, ale aj prekrásne galerijné priestory a rozmanitú sochársku výzdobu. Novorenesančný klenot je pomenovaný podľa rakúskeho následníka trónu, arcivojvodu Rudolfa Habskurského. O návrh tejto viacúčelovej budovy, ktorá je dnes jednou z najvýznamnejších architektonických pamiatok Prahy, sa postarali architekti Josef Zítek a Josef Schulz.