Židovské múzeum v Prahe

Patrí k najstarším európskym židovským múzeám, vzniklo v roku 1906. V areáli sú zachované
časti bývalého Židovského mesta. V okolí sa nachádzajú aj ďalšie pamiatky spojené s židovskou históriou – Maiselova, Španielska, Klausova a Pinkasova synagóga, starý židovský cintorín a Galéria Roberta Guttmana.