Múzeum alchýmie

Alchymistická dielňa, v ktorej sa miešal elixír večnej mladosti a vyrábal kameň mudrcov meniaci neušľachtilé kovy na zlato, bola objavená v pivničných priestoroch domu na Haštalskej ulici po rozsiahlych záplavách v roku 2002. Táto budova bola zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, pretože sa akoby zázrakom zachovala po asanácii židovského mesta koncom 19. storočia.