Devínsky hrad

Podunajsko, Slovensko
Hrad / Zámok Hrad / Zámok

Hrad Devín sa nachádza nad rovnomennou obcou, mestskou časťou Bratislavy. Hrad tvoria zrúcaniny gotického, neskôr slohovo prestavovaného hradu. Zaberajú takmer celé temeno hradnej skaly nad sútokom Dunaja a Moravy.