Karlovarský minerálny prameň

Západné Čechy, Česko
Prírodná zaujímavosť Prírodná zaujímavosť

Najznámejší karlovarský minerálny prameň nájdete na „Vřídelnej kolonáde“. Vyviera v podobe gejzíru, ktorý siaha až do 12 metrov. S teplotou 73,4 °C je najteplejším termálnym prameňom Čiech.