Chrám sv. Barbory v Kutnej Hore

Stavba mohutného gotického kostola, zasväteného patrónke baníkov, začala r. 1388. Vysoko hore sú pre oko Boha umiestnené najroztodivnejšie objekty, uvidíte ich s pomocou ďalekohľadu. Vo vnútri dýcha magická atmosféra tlmená svetlom z vitráží.