Prachovské skaly

Prachovské skaly sú skalné zoskupenia pieskovcových útvarov rôznych tvarov. V okolí je prehistorické nálezisko, svedčiace o osídlení v 10.–7. stor. pr. nl. l. Teraz sú tu pre turistov vytvorené dva prehliadkové okruhy. Turistická sezóna tu trvá od 1. apríla do konca októbra. Prístup do skál je spoplatnený.