Sloupsko-šošůvské jaskyne

Najväčšia sprístupnená jaskyňa v ČR tvorí rozsiahly komplex dómov, chodieb a obrovských podzemných priepastí, ktoré spojujú dve podzemné poschodia s výškovým rozdielom 60 m. Jaskyne sú významným náleziskom kostier, ohromia vás bohatou kvapľovou výzdobou a akustikou. V zime sú prehliadky možné po rezervácii.