Priehradná nádrž Pastviny

7 km dlhé priehradné jazero na Divokej Orlici je využívané predovšetkým na rekreáciu. Na jeho brehoch nájdete pieskové pláže, autokempingy, požičovne lodičiek aj stánky s občerstvením.