Litice

Stojí na mohutnom skalnatom návrší, ktoré z troch strán obteká Divoká Orlice. Prehliadka zahŕňa rozsiahly areál, vnútorné priestory južného paláca, kde sú v expozícii ukážky archeologických nálezov z 15.–17. stor., prístupná je i veža hradu.