Vimperk

Najstaršou zachovanou stavbou na zámku je Vlčkova veža. V súčasnosti je na zámku verejnosti sprístupnená len tá časť, v ktorej je umiestnené Múzeum pri Správe NP a CHKO Šumava. Múzeum je otvorené denne okrem pondelka od mája do októbra. Okrem zaujímavostí z dejín Vimperku sa návštevníci tiež dozvedia o bohatej histórii sklárstva a kníhtlače.