Šiklův Mlýn

Veľký prírodný park westernového mestečka, kde sa razom ocitnete v Amerike konca 19. stor. Uvidíte stavby postavené podľa pôvodných vzorov, veľký saloon, mestské kúpele, úrad šerifa s väzením aj múzeum železnice s nádražím.