Jezerní hora

Česko
Hora / Pohorie Hora / Pohorie

Je to najvyššia hora Kráľovského hvozdu a nachádza sa v blízkosti česko-nemeckej hranice medzi ľadovcovým Černým a Čertovým jazerom.