Jezerní hora

Je to najvyššia hora Kráľovského hvozdu a nachádza sa v blízkosti česko-nemeckej hranice medzi ľadovcovým Černým a Čertovým jazerom.