Chomutov

Stredom historického mesta sa tiahne Námestie 1. mája s barokovým stĺpom Najsvätejšej trojice. Najcennejšou stavbou v meste je rano-gotický kostol sv. Kataríny z 13. storočia. K mestu patri aj renesančný zámok, ktorý je významnou pamiatkou celého kraja.