Zámek Sychrov

Každý deň po celý rok môžete zavítať na zámok Sychrov. Interiér je vybavený cenným historickým nábytkom, obrazmi, porcelánom, umelecko-remeselnými dieľami, tapisériami a ďalšími zaujímavosťami. Na zámku je taktiež Památník Antonína Dvořáka, ktorý tu často pobýval.