Grabštejn

Rozsiahly areál hradu a zámku Grabštejn stojí na návrší neďaleko Hrádku nad Nisou v Liberecku. Návštevníci si môžu prehliadnuť severný palác, vežu s vyhliadkou a prístupná je aj cenná renesančná kaplnka sv. Barbory s nástennými maľbami.