Strahovský kláštor

Kráľovská kanonika premonštrátov na Strahove je jedným z najstarších existujúcich kláštorov premonštrátskeho rádu na svete. Od svojho založenia v roku 1143 je kontinuita jeho existencie prakticky neprerušená. Odolala požiarom, vojnám a zneužívaniu komunistického režimu. V areáli sa nachádza kostol Nanebovzatia Panny Márie, Strahovská obrazáreň, Strahovská knižnica a Teologická sieň.