Rekreačný príspevok 2024: podmienky + návod uplatnenia cez Zľavomat

Rekreačný príspevok 2024: podmienky + návod uplatnenia cez Zľavomat

Zľavomat.sk 28. 12. 2023

Využite príspevok na rekreáciu aj v roku 2024. Získajte príspevok od zamestnávateľa až do výšky 275 eur a užite si pobyt na Slovensku za menej ako polovicu. Doklad pre účely čerpania rekreačného poukazu od zamestnávateľa si môžete stiahnuť priamo na Zlavomat.sk

Ako si stiahnuť doklad na uplatnenie rekreačného príspevku

 1. Pri kúpe dovolenky cez Zľavomat, na ktorú je možné využiť rekreačný príspevok (ponuky označené špeciálnym logom) zaškrtnite v košíku možnosť áno, mám záujem o vystavenie dokladu o zaplatení a absolvovaní pobytu na účely poskytnutia rekreačného príspevku od zamestnávateľa".
 2. Následne vyplňte mená všetkých účastníkov pobytu a zadajte vašu adresu. Potom už len dokončite objednávku platbou.
 3. Mená účastníkov rekreácie je možné upravovať až do jej začiatku. Doklad bude po odubytovaní automaticky vygenerovaný a elektronicky zaslaný Zľavomatom na vašu e‑mailovú adresu zadanú pri nákupe. Doklad si môžete v prípade potreby kedykoľvek stiahnuť v zákazníckom účte, v sekcii uplatnené vouchery.

Dôležité: vystavenie a stiahnutie dokladu k rekreačným poukazom priamo cez Zľavomat je možné len po označení tejto možnosti v nákupnom košíku, a to ešte pred kúpou dovolenky. Nie je možné vystaviť doklad k zakúpeným dovolenkám bez tohto kroku.

Ubytovania, kde môžete využiť príspevok na rekreáciu___________­________________________­________________________­________________________­_____

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K SŤAHOVANIU FAKTÚR CEZ ZĽAVOMAT:

Je doklad vystavený Zľavomatom relevantnou formou pre zamestnávateľa?

 • Podľa stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky sú takto vystavené účtovné doklady, z ktorých je zrejmá aj preukázateľnosť splnenia všetkých podmienok pre príspevok na rekreáciu, preukázateľnými dokladmi pre uplatnenie príspevku do daňových výdavkov zamestnávateľa.

Je možné zmeniť mená účastníkov pobytu alebo adresu osoby, na ktorú je doklad vystavený?

 • Mená je v doklade možné meniť vo svojom užívateľskom profile až do nástupu na pobyt. Po ukončení pobytu je doklad následne vygenerovaný a mená už nie je možné ďalej editovať. Ak by ste radi zmenili adresu, prosím, kontaktujte naše zákaznícke oddelenie: podpora@zlavomat.sk. V prípade vykonávania zmien je však potrebné, aby ste boli prihlásení vo svojom užívateľskom konte.

Aké osoby sa môžu zúčastniť pobytu s využitím rekreačného príspevku?

 • Zamestnanec môže vo všeobecnosti využiť poukaz pre rodinných príslušníkov: pre manžela/manželku, deti, pre druha/družku, pre rodičov, s ktorými žije v jednej domácnosť. Viac informácií nájdete na stránke financnej správy.

Môžem na platbu za pobyt využiť aj Zľavomat kredity (získané v súťaži, darčekové poukážky, marketingové akcie)?

 • Na časť sumy platenej kreditmi sa možnosť uplatniť si rekreačný príspevok nevzťahuje. V prípade platby kreditmi je potrebné si overiť u zamestnávateľa, či akceptuje takúto formu platby.

Dobrá rada: Uplatnenie rekreačného príspevku je možné aj v prípade, že zakúpený voucher slúži ako darček pre vašich blízkych: manžela/manželku, druha/družku alebo rodičov, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Podmienkou je účasť žiadateľa na pobyte a platba realizovaná z účtu zákazníka, ktorý o príspevok žiada.

Zamestnávateľ mi nechce preplatiť sumu zaplatenú kreditmi

 • Rekreačný príspevok sa vzťahuje na finančné prostriedky, ktoré ste zaplatili vy. Kredity získané za marketingové akcie či súťaže nie sú váš výdavok. Preto vám časť sumy zaplatenú kreditmi zamestnávateľ nemusí preplatiť.

Zamestnávateľ vyžaduje aj potvrdenie o transakcii z účtu.

 • Potvrdenie o prijatej platbe vám bude zaslané priamo s dokladom o absolvovaní pobytu a nájdete ho aj vo svojom používateľskom účte.

Vzťahuje sa príspevok aj na preplatenie miestnej dane?

 • Odporúčame doklad o zaplatení miestnej dane odovzdať spolu s dokladom o ubytovaní zamestnávateľovi. Je na zamestnávateľovi, či doklad o zaplatení miestnej dane uzná, nakoľko aj doklad o zaplatení miestnej dane musí spĺňať náležitosti, ktoré predpisuje zákon.

Je možné na doklad pridať údaje o deťoch alebo iné informácie nad rámec povinných údajov, ktoré určuje zákon?

 • Dieťa v cene dovolenky nemusí byť zvlášť uvedené na doklade. Napriek tomu odporúčame, aby všetky mená ubytovaných osôb boli uvedené na doklade. Doklady aktuálne nie je možné editovať, čo sa týka dopĺňania údajov, ktoré zákon nepožaduje a na doklade sa nenachádzajú. V prípade ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na podpora@zlavomat.sk

Viem si dva vouchery na dovolenku spojiť na jeden doklad?

 • Ku každému zakúpenému pobytu (voucheru) je vystavený samostatný doklad. Pri žiadosti o preplatenie takejto dovolenky je potrebné riešiť to ako dva nezávislé pobyty.

Kedy mi príde doklad? Budem si ho vedieť stiahnuť?

 • Doklad sa automaticky odošle v na váš e‑mail a bude aj k dispozícii na stiahnutie vo vašom Zľavomat účte do 36 hodín od nástupu na pobyt. Po absolvovaní pobytu budete mať doklad neustále k dispozícii.

Dá sa stiahnuť doklad aj k detským táborom?

 • Momentálne nie, ale táto možnosť sa pripravuje. Aktuálne je potrebné požiadať organizátora tábora o vystavenie dokladu / faktúry.

Kto má podľa zákona nárok na rekreačný príspevok

Pracujete vo firme, ktorá má 50 a viac zamestnancov a ste v nej zamestnaní dlhšie ako 2 roky? V tom prípade máte nárok na príspevok na rekreáciu v maximálnej hodnote až 275 € ročne! Prečítajte si návod, ako uplatniť nárok na rekreačný príspevok ihneď.

Musí zamestnanec čakať na rekreačný poukaz?

Už teraz sa môžete vybrať na pobyt a 55% nákladov vám zamestnávateľ podľa zákona musí preplatiť. Ak spĺňate zákonné podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, tak nemusíte čakať na žiadne ďalšie povolenie, ani na akýkoľvek rekreačný poukaz od zamestnávateľa a príspevok na dovolenku môžete čerpať už dnes!

Postup, ako využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa

1. Zamestnanec, ktorý pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobil si v tejto spoločnosti najmenej 2 roky, má nárok na rekreačný príspevok. Viac informácii nájdete nižšie v článku.
2. Vyberte si svoj pobyt na území Slovenskej republiky s najmenej 2 prenocovaniami. Môžete si vybrať jeden pobyt na využitie maximálneho príspevku alebo počas roka využiť aj viac pobytov.

Pred platbou ubytovania v objednávcom košíku na Zľavomate zvoľte možnosť „vystavenie dokladu o zaplatení a absolvovaní pobytu na účely poskytnutia rekreačného príspevku od zamestnávateľa“.

3. Užite si vašu vysnívanú dovolenku a objavte popritom krásy Slovenska. Pobyt môžete využiť aj s vašimi rodinnými príslušníkmi alebo napríklad aj na detské tábory.
4. Po ukončení dovolenky vám do 36 hodín bude vygenerovaný doklad pre zamestnávateľa, ktorý vám pošleme na e‑mal zadaný pri objednávke. Doklad si viete kedykoľvek stiahnuť aj vo vašom Zľavomat účte.
5. Tento účtovný doklad prineste zamestnávateľovi, ktorý vám v najbližšej výplate preplatí max 55 % zo sumy, ktorú ste zaplatili za pobyt. Výška rekreačného príspevku môže byť maximálne 275 €.

Hotely, na ktoré môžete využiť príspevok na rekreáciu

Podmienky čerpania príspevku na rekreáciu:

Chcete využiť príspevok na rekreáciu? Prečítajte si, aké podmienky musíte spĺňať, aby ste mali nárok na jeho uplatnenie. Nárok na čerpanie príspevku majú:

1. Zamestnanci (súkromní, verejní, štátni):

 • sú zamestnaní v organizácii zamestnávajúcej 50 zamestnancov a viac
 • majú pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy (dohodári nemajú nárok)
 • pracovný pomer vo firme im trvá min. 2 roky

2. SZČO

 • postup je rovnaký ako pri zamestnávateľovi: SZČO si kúpi a využije minimálne 2-nocový pobyt na Slovensku (alebo viacero pobytov či detských ubytovacích táborov)
 • po ukončení pobytu si vypýta od hotela doklad, ktorý si môže dať do nákladov na zníženie základu dane
 • maximálna výška sumy do nákladov je 500 € za viac ako 2-nocový pobyt na Slovensku (alebo viacero pobytov či detských táborov)
 • platí to však len pre živnostníkov, ktorí si uplatňujú skutočné výdavky, nie paušálne

3. Okrem zamestnanca môže služby pobytu spolu s ním čerpať aj osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Spôsob získania príspevku na preplatenie dovolenky na Slovensku

Stačí, ak po absolvovaní pobytu prinesiete zamestnávateľovi doklad o zaplatení a absolvovaní dovolenky na preplatenie. Zamestnávateľ vám poskytne príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy.

Čo musí obsahovať doklad pre zamestnávateľa:

 • musí obsahovať meno zamestnanca a mená všetkých účastníkov pobytu
 • musí obsahovať cenu za pobyt
 • musí obsahovať termín pobytu
 • musí byť minimálne za 2 prenocovania a viac, alebo za pobytový balík na min. 2 prenocovania

Výška príspevku na rekreáciu

Výška príspevku zamestnávateľa na dovolenku je maximálne 275 € ročne. Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. V tejto výške dostanú príspevok len zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok sa maximálna suma príspevku na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Príklad 1:

cena rekreácie = 500 EUR

príspevok zamestnávateľa = 500 EUR x 55% = 275 EUR

náklady zamestnanca = 225 EUR

Príklad 2:

cena rekreácie = 400 EUR

príspevok zamestnávateľa = 400 EUR x 55% = 220 EUR

náklady zamestnanca = 180 EUR

Rekreačný príspevok nemusíte využiť iba na jeden pobyt. Môžete si ho rozdeliť aj na viac pobytov, faktúry z nich sa spočítajú a behom roka vám z nich bude preplatených maximálne až 275 € .

Rekreačný príspevok môžete využiť na:

 • na ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
 • na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
 • na mimoškolské aktivity počas prázdnin (detský tábor) na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia

Dovolenky na Slovensku s možnosťou využiť príspevok

Daňová povinnosť a iné náklady

Z pohľadu zamestnanca budú príspevky na rekreáciu, ktoré zamestnancovi poskytne jeho zamestnávateľ, oslobodené od dane z príjmov a odvodového zaťaženia. To znamená, že suma, ktorú poskytne zamestnávateľ zamestnancovi ako príspevok na rekreáciu, sa nebude zamestnancovi zdaňovať a nebude zarátaná do vymeriavacieho základu pre odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov si budú môcť uplatniť výdavky na rekreáciu do svojich daňových výdavkov.

Príspevok na rekreáciu (rekreačný poukaz) a zákon

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a podmienky jeho poskytovania sú v právnom poriadku upravené zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Čítať viac

Ako sa vám článok páčil?

Zľavomat.sk

Nové inšpirácie a zážitky na každý deň!

Zaujal vás článok? Toto sa vám bude páčiť!

Hore