Kontrolný výkaz k DPH: Návod pre účtovníka

Vzťah Zľavomatu a vašej firmy

  • Na jednej strane je ako Poskytovateľ Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovensko. ďalej ako „Zľavomat“, na druhej strane je vaša spoločnosť ako Záujemca.
  • Medzi nami je uzavretá Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní.
  • Súčasťou prenájmu reklamnej platformy je aj prenajatie nášho bankového účtu pre príjem vašich peňazí za uzatvorené kúpne zmluvy.
  • Z tejto zmluvy tak vyplýva, že Zľavomat sprostredkováva uzavretie kúpnych zmlúv medzi vašou spoločnosťou a zákazníkmi.

Na čo pamätať pri kontrolnom hlásení

  1. Firma Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovensko ( Zľavomat ) nie je kupujúci.
  2. Zľavomat teda do kontrolného hlásenia neuvádzajte ako protistranu uzavretých kúpnych zmlúv. Pokiaľ tak učiníte, dôjde k nesúladu podaných kontrolných hlásení.
  3. Zľavomat vašu spoločnosť neuvedie ako dodávateľa práve z toho dôvodu, že nie je vašim zmluvným partnerom pri sprostredkovaných kúpnych zmluvách.
  4. Zľavomat do kontrolného výkazu uvádzajte iba v súvislosti s našou vydanou províznou faktúrou na vašu spoločnosť. Pri províznych faktúrach uvádzajte ich čísla.