DÚZP pri jednoúčelových poukazoch

Dňa 1.10.2019 sa stala účinnou novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty týkajúca sa zdaniteľného plnenia poukazov/voucherov. Novela sa vzťahuje na poukazy vydané po 30.9.2019. 

Zmena nastala v dátume uskutočnenia zdaniteľného plnenia (DUZP).

V prípade jednoúčelového poukazu sa za DUZP považuje už deň predaja, resp. dodania voucheru zákazníkovi. Pokiaľ je zákonná povinnosť, v tomto okamihu musí byť vystavený daňový doklad do 15 dní so všetkými náležitosťami. Samotné uplatnenie voucheru (fyzické poskytnutie služby alebo dodanie tovaru) sa za zdaniteľné plnenie už nepovažuje, teda sa v tomto momente už nebude ani o DPH účtovať.

Novela zákona sa nevzťahuje na tzv. zľavové vouchery (napr. 20 % zľava na nákup podľa výberu alebo voucher na ľubovoľné služby v hodnote 50 €). Pre tieto druhy voucherov sa z pohľadu DPH nič nemení a ostáva naďalej v platnosti, že daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby od zákazníka na prenajatý bankový účet. DUZP je však v deň skutočného poskytnutia služby, ale základ dane bude nulový a bude započítaný s prijatou platbou (zálohou).

Zmenou zákona ale nie je dotknutý zákon o dani z príjmu, preto k účtovaniu výnosov a nákladov dochádza naďalej v okamihu poskytnutia služby alebo dodaní tovaru.