Ako účtovať akcie na Zľavomate: Návod pre účtovníka

Najčastejšie kladené otázky

  • Kedy (účtovne) prijímam peniaze za vouchery?

Peniaze prijímate už v okamihu, kedy je objednávka zaplatená. Peniaze máte uložené na našom bežnom účte. V rámci prenájmu obchodnej platformy si totiž prenajímate aj náš bankový účet, financie sú teda od počiatku vaše. Vo vašom rozhraní sú k dispozícii k stiahnutiu prehľady týchto platieb, a to pre účel vystavovania daňových dokladov zákazníkom a pre účel odvodu DPH. Pre stiahnutie stačí rozkliknúť danú akciu, kliknúť na tlačítko „PREHĽAD PLATIEB“ a potom Stiahnuť prehľad platieb do Excelu.

  • Kedy je voucher zahrnutý do vyúčtovania?

Celková tržba ( ponížená o províziu a hodnotu nevyužitých voucherov) je vyplácaná postupne podľa dátumu uplatnenia voucherov. Uplatnené vouchery sú zahrnuté do vyúčtovania 3 x mesačne: 2., 11., 21. dňa v mesiaci. V prípade služieb a cestovania prebieha vyúčtovanie na základe uplatnených voucherov v rozhraní(alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie) Pri ponukách na konkrétny termín ( napríklad ubytovanie alebo kultúrna udalosť) sa voucher uplatní automaticky v deň daného termínu.

  • Ako je to pri tovare?

Pri tovare, ktorý predávate priamo v košíku na Zľavomate (bez použitia voucherov), sú objednávky zahrnutédo pravidelného vyúčtovania 19 dní po tom, čo boli zákazníkom označené ako prevzaté.

  • Kedy mi peniaze dorazia?

Financie za uplatnené vouchery a tovar odosielame z nášho účtu 3× mesačne, a to 3., 12. a 22. deň v mesiaci. V prípade, že tento dátum vychádza na deň pracovného voľna, peniaze odosielame prvý nasledujúci pracovný deň.

  • Ako je to s nevyužitými vouchermi?

100% hodnoty nevyužitých voucherov pripadá Zľavomatu (preto sa aj čiastka za ne musí objaviť na našej finálnej províznej faktúre). Čiže nevyužitý voucher je pre vás najprv výnos (prijímate financie u nás na účte) a pokiaľ sa zákazník nedostaví, objaví sa na faktúre a je pre vás nákladom. Čiastky sa oproti sebe započítajú a vyjde 0 €.

  • Kto vystavuje daňové doklady pre zákazníkov?

Vždy vy, Vzťah medzi zákazníkom a vami je rovnaký, ako keby ste predávali danú vec zákazníkovi priamo a Zľavomat s tým nemal nič spoločné. My si iba berieme províziu za to, že vám zapožičiavame platformu, cez ktorú služby alebo tovar predávate. Viac v manuále nižšie.

  • Kto vystavuje EET účtenky? Zľavomat.

Podpísaním zmluvy o našej spolupráci nám udeľujete plnú moc evidovať tržby za Vás (týka sa obchodných partnerov z ČR). Každý zákazník si potom takúto účtenku môže stiahnuť vo svojom zákazníckom profile. Pozor, účtenka nie je daňový doklad.

  • Aký je dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia pri faktúrach vystavených zákazníkom?

Vždy dátum prijatia platby na účet. Čiže v momente, kedy zákazník zaplatil na účet Zľavomatu. Pri tovare to znamená dátum, kedy sa vám objednávka v rozhraní objavuje ako „Objednávka prijatá“.

Aj na základe vašich tipov sme pripravili konkrétny textový návod pre vašich účtovníkov. Manuál odpovie na otázky , kedy a ako účtovať akcie na Zľavomat vrátane názorného príkladu. Zobraziť manuál