Naštartujte kariéru s online kurzmi: Web, Java, Tester a Office Academy

362,24 € od 289,00 €
Vybrať variant

Prehľad ponuky

ZDARMA licencia na MS Office Professional PLUS
Prístup do vzdelávacieho portálu navždy
Sprostredkovanie pohovoru v 3 IT firmách
Varianty (4)

Termín

Platnosť do 30. 6. 2023.

V cene

 • 4-týždňový moderovaný online kurz „OFFICE ADVANCED ACADEMY“ s lektorom
 • Výuka prebieha dištančnou formou (4 x týždenne po 4 hod.) prostredníctvom platformy Teams
 • 32 kvalitných moderovaných lekcií s lektorom vo virtuálnej učebni (výuka sa nahráva)
 • 40+ úloh na vypracovanie
 • Individuálne konzultácie s lektorom podľa potrieb študentov
 • Certifikáty v slovenskom a anglickom jazyku
 • Doživotný prístup do vzdelávacieho portálu
 • Každý úspešný absolvent získava automaticky hodnotný darček ZDARMA – licenciu na Microsoft Office Professional 2021 PLUS v hodnote 560€
 • Na požiadanie je účastníkovi kurzu k dispozícii možnosť úpravy životopisu a pomoc s motivačným listom v slovenskom a anglickom jazyku
 • Sprostredkovanie pohovoru v 3 IT firmách na Slovensku
 • Po absolvovaní kurzu dokáže účastník plnohodnotne pracovať s balíkom Microsoft Office na pokročilej úrovni
 • Obsah kurzu (kompletnú osnovu kurzu nájdete v texte ponuky):
  • MODUL 01 – MS Excel 2021 (Prispôsobenie pracovného prostredia, Práca so súbormi, Vzorce a funkcie v Exceli, Príprava a kontrola údajov, Bezpečnosť údajov, Analýza údajov, Databázové nástroje v Exceli, Kontingenčné tabuľky a grafy, Import a export, Spolupráca v Exceli, Tvorba modelov a formulárov)
  • MODUL 02 – MS Word 2021 (Štýly, vkladanie odkazov, Vkladanie objektov, Tvorba rozsiahlych dokumentov, Dynamické prepojenia, Sekcie a formuláre, Ochrana dokumentov, Revízia dokumentov, Práca s poliami)
  • MODUL 03 – MS PowerPoint 2021 (Návrh prezentácie, Výstupy prezentácie, Revízia a kontrola, Predloha snímky, Šablóna, Práca s objektami, Prepojenie, Práca so zvukom a videom, Zlepšenie vzhľadu prezentácie, Animácie a prechody, Prezentačný mód, Správa prezentácie)
  • MODUL 04 – MS Outlook 2021 (Kalendár, Úlohy, Kontakty, Denník, Elektronická pošta, Tvorba vlastných zobrazení, Archivácia a zálohovanie údajov, Import a export, Zdieľanie informácií s inými užívateľmi, Konfigurácia programu Outlook)
 • Rozsah výuky: 64 hodín

Využite body zo zamestnaneckých programov. Na túto ponuku môžete využiť body týchto benefitných spoločností:

Ako funguje prevod benefitných bodov?

362,24 €289,00 €
362,24 €289,00 €

Termín

Platnosť do 30. 6. 2023.

V cene

 • 7-týždňový moderovaný online kurz „WEB DEVELOPER ACADEMY“ s lektorom
 • Výuka prebieha dištančnou formou (4 x týždenne po 4 hod.) prostredníctvom platformy Teams
 • 32 kvalitných moderovaných lekcií s lektorom vo virtuálnej učebni (výuka sa nahráva)
 • 30+ úloh na vypracovanie
 • 16 hodín konzultácií s lektorom podľa potreby študenta
 • 64 testov na overenie teoretických vedomostí
 • 2 tímové projekty
 • Záverečný projekt, v rámci ktorého účastník zhmotní všetko, čo sa počas kurzu naučil
 • V rámci kurzu študenti vypracovávajú zadania a dostávajú spätnú väzbu – tzv. code review
 • Certifikáty v slovenskom a anglickom jazyku
 • Doživotný prístup do vzdelávacieho portálu
 • Každý úspešný absolvent získava automaticky hodnotný darček ZDARMA – licenciu na Microsoft Office Professional 2021 PLUS v hodnote 560€
 • Na požiadanie je účastníkovi kurzu k dispozícii možnosť úpravy životopisu a pomoc s motivačným listom v slovenskom a anglickom jazyku
 • Sprostredkovanie pohovoru v 3 IT firmách na Slovensku
 • Účastník sa naučí vytvárať moderné webové aplikácie, programovať v jazyku javascript, štýlovať web pomocou css a Bootstrap, vytvárať interakciu medzi javascriptom a html pomocou knižnice JQuery, základy databáz a úvod do MySQL, používať na profi úrovni Sublime a pod.
 • Obsah kurzu (kompletnú osnovu kurzu nájdete v texte ponuky):
  • LEVEL 1 (Úvod do vývoja webových aplikácií, Základy jazyka HTML, Pokročilé programovanie v jazyku HTML, Základy jazyka CSS, Pokročilé techniky v jazyku CSS, Úvod do frameworku Bootstrap)
  • LEVEL 2 (Úvod do jazyka Javascript, Základné konštrukcie v rámci jazyka Javascript, Funkcie, polia a objekty, Manipulácia s objektami v rámci DOMu, DOM a udalosti, Úvod do knižnice JQuery, Pokročilé techniky v rámci JQuery)
  • LEVEL 3 (Základy backendu, Používanie príkazového riadka, Úvod do platformy NodeJS, Úvod do webového frameworku Express, Pokročilé techniky v rámci Expressu, Základy databáz a MongoDB, Základy autentifikácie – PassportJS, Autorizácia)
  • LEVEL 4 (Úvod do Reactu (základné možnosti, syntax a koncepty), Správa stavu komponent a React Hooks, Štýlovanie komponent Reactu, Autentifikácia, Základy unit testingu, Úvod do Subsequent.js, Postup nasadenia React aplikácie)
 • Rozsah výuky: 70 hodín

Využite body zo zamestnaneckých programov. Na túto ponuku môžete využiť body týchto benefitných spoločností:

Ako funguje prevod benefitných bodov?

490,00 €389,00 €
490,00 €389,00 €

Termín

Platnosť do 30. 6. 2023.

V cene

 • 8-týždňový moderovaný online kurz „JAVA DEVELOPER ACADEMY“ s lektorom
 • Výuka prebieha dištančnou formou (2 x týždenne po 2 hod.) prostredníctvom platformy Teams
 • 32 kvalitných moderovaných lekcií s lektorom vo virtuálnej učebni (výuka sa nahráva)
 • 300+ úloh na vypracovanie
 • 2 x týždenne 1 hodina konzultácie s lektorom
 • 64 testov na overenie teoretických vedomostí
 • 2 tímové projekty
 • Záverečný projekt, v rámci ktorého účastník zhmotní všetko, čo sa počas kurzu naučil
 • Certifikáty v slovenskom a anglickom jazyku
 • Doživotný prístup do vzdelávacieho portálu
 • Každý úspešný absolvent získava automaticky hodnotný darček ZDARMA – licenciu na Microsoft Office Professional 2021 PLUS v hodnote 560€
 • Na požiadanie je účastníkovi kurzu k dispozícii možnosť úpravy životopisu a pomoc s motivačným listom v slovenskom a anglickom jazyku
 • Sprostredkovanie pohovoru v 3 IT firmách na Slovensku
 • Účastník sa naučí vytvárať desktopové, mobilné a webové aplikácie, programovať v jazyku JAVA, písať tzv. clean code, testovať kód vo frameworkoch JUnit a TestNG, základné návrhové vzory, regulárne výrazy, jazyk UML a pod.
 • Obsah kurzu (kompletnú osnovu kurzu nájdete v texte ponuky):
  • LEVEL 1 (Úvod do algoritmizácie a programovania, Inštalácia a konfigurácia Javy a vývojového prostredia, Základné konštrukcie programovacieho jazyka, Základné dátové štruktúry, Ladenie programu, Hľadanie chýb v programe, tzv. bugfixing, Úvod do jazyka UML)
  • LEVEL 2 (Základy objektovo-orientovaného programovania, Rozhrania a polymorfizmus, Dedičnosť, Generické dátové typy, Rekurzia, Pokročilá práca so vstupom a výstupom, Výnimky)
  • LEVEL 3 (Pokročilé dátové štruktúry, Algoritmy triedenia a vyhľadávania, Analýza algoritmu z pohľadu časovej a priestorovej zložitosti, Java Collections Framework, Funkcionálne programovanie, Ďalšie diagramy v jazyku UML, Regulárne výrazy)
  • LEVEL 4 (Základy jazyka SQL, Vývoj pokročilejších grafických aplikácií, Testovacie frrameworky JUnit a TestNG, Verzionovací nástroj Git, Buildovací nástroj Maven, Úvod do vývoja webových aplikácií, Úvod do vývoja mobilných aplikácií, Základné návrhové vzory)
 • Rozsah výuky: 96 hodín

Využite body zo zamestnaneckých programov. Na túto ponuku môžete využiť body týchto benefitných spoločností:

Ako funguje prevod benefitných bodov?

672,00 €499,00 €
672,00 €499,00 €

Termín

Platnosť do 30. 6. 2023.

V cene

 • 8-týždňový moderovaný online kurz „AUTOMATION TESTER ACADEMY“ s lektorom
 • Výuka prebieha dištančnou formou (2 x týždenne po 2 hod.) prostredníctvom platformy Teams
 • 32 kvalitných moderovaných lekcií s lektorom vo virtuálnej učebni (výuka sa nahráva)
 • 300+ úloh na vypracovanie
 • 2 x týždenne 1 hodina konzultácie s lektorom
 • 64 testov na overenie teoretických vedomostí
 • 2 tímové projekty
 • Záverečný projekt, v rámci ktorého účastník zhmotní všetko, čo sa počas kurzu naučil
 • Certifikáty v slovenskom a anglickom jazyku
 • Súčasťou kurzu je aj príprava na medzinárodný certifikát ISTQB
 • Doživotný prístup do vzdelávacieho portálu
 • Každý úspešný absolvent získava automaticky hodnotný darček ZDARMA – licenciu na Microsoft Office Professional 2021 PLUS v hodnote 560€
 • Na požiadanie je účastníkovi kurzu k dispozícii možnosť úpravy životopisu a pomoc s motivačným listom v slovenskom a anglickom jazyku
 • Sprostredkovanie pohovoru v 3 IT firmách na Slovensku
 • Účastník sa naučí vytvárať automatizované testy pre webové a mobilné aplikácie, programovať v jazyku Java, písať tzv. clean code, testovať kód pomocou frameworku JUnit, úvod do BDD (Behavior Driven Development) a nástroj Cucumber, základy testovacieho frameworku Selenium, testovací framework Appium, vytváranie API testov, základy jazyka SQL a pod.
 • Obsah kurzu (kompletnú osnovu kurzu nájdete v texte ponuky):
  • LEVEL 1 (Úvod do automatizovaného testovania, Predstavenie viacerých nástrojov a frameworkov, Inštalácia a konfigurácia Javy a vývojového prostredia, Základy programovacieho jazyka Java, Buildovací nástroj Maven, Verzionovací nástroj Git)
  • LEVEL 2 (Základy vývoja webových aplikácií HTML, CSS, Javascript, Testovanie REST-ových služieb pomocou nástroja Postman, Testovanie SOUP-ových služieb pomocou nástroja SoupUI, Základy performance testingu – JMeter)
  • LEVEL 3 (Základy jazyka SQL, Predstavenie nástroja Selenium IDE, Integrácia WebDrivera a vývojového prostredia, Vývoj pokročilých testov – Selenium)
  • LEVEL 4 (Základy BDD a nástroj Cucumber, Ako na UI Testy pomocou nástroja Selenide, Predstavenie testovacieho frameworku Appium, Pokročilé testy na meranie výkonnosti a generovanie záťaže)
 • Rozsah výuky: 96 hodín

Využite body zo zamestnaneckých programov. Na túto ponuku môžete využiť body týchto benefitných spoločností:

Ako funguje prevod benefitných bodov?

672,00 €499,00 €
672,00 €499,00 €
ZDARMA licencia na MS Office Professional PLUS
Prístup do vzdelávacieho portálu navždy
Sprostredkovanie pohovoru v 3 IT firmách

Ak vás už nebaví práca, ktorú robíte a chceli by ste sa posunúť ďalej, investujte do svojho vzdelania. So Smarty Academy získate zároveň aj možnosť pracovného pohovoru v 3 IT firmách na Slovensku a tým šancu na kariérny posun.

V ponuke sú štyri online vzdelávacie kurzy, ktorých súčasťou je aj získanie certifikátu v slovenskom či anglickom jazyku:

Kurz Office Advanced Academy

Ideálny kurz pre každého, kto chce zvýšiť svoju hodnotu na pracovnom trhu. Po absolvovaní akadémie dokážete plnohodnotne pracovať s balíkom Microsoft Office na pokročilej úrovni. Už sa viac nebudete báť makier, kontingenčných tabuliek, či generovania dokumentov na základe šablóny. Všetko, čo sa naučíte, skvele zužitkujete v praxi či súkromnom živote.

Viac podrobností o kurze Office Advanced Academy

Kompletná osnova kurzu Office Advanced Academy

Kurz Web Developer Academy

Dennodenne navštevujete desiatky webov a máte pocit, že vyhľadať na nich informácie je pre vás ťažkopádne? Mnohokrát ste sa pohrávali s myšlienkou, že by ste si vytvorili vlastný web, avšak netušíte, ako začať a rozmotávať to klbko rôznych technológií? V tom prípade ste na správnej adrese.

Tento kurz vás naučí nielen porozumieť základnej kostre webu, ale budete si ju vedieť sami naštýlovať a doplniť o zaujímavú funkcionalitu. Súčasťou kurzu bude aj unit testing, kde si overíte, či jednotlivé časti aplikácie robia presne to, čo sa od nich očakáva. Na záver sa naučíte, ako si vytvoriť a nasadiť aplikáciu postavenú na technológii React.

Viac podrobností o kurze Web Developer Academy

Stručná osnova kurzu Web Developer Academy

Kurz Java Developer Academy

Po absolvovaní kurzu Java Developer Academy už nebudete aplikácie len používať, ale naučíte sa ich vytvárať. Či už to budú desktopové, webové alebo mobilné aplikácie.

Rovnako ako v reálnom svete, ak sa dvaja ľudia chcú porozprávať, musia použiť rovnaký komunikačný jazyk. Tak je to aj pri vytváraní aplikácií. Aby aplikácia robila presne to, čo od nej očakávate, je potrebné sa naučiť programovací jazyk a v tomto prípade to bude jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov. Áno, je to jazyk Java.

Viac podrobností o kurze Java Developer Academy

Kompletná osnova kurzu Java Developer Academy

Kurz Automation Tester Academy

V súčasnosti nie je v ľudských silách testovať softvér manuálne a preto sa mnohé IT spoločnosti sústreďujú na vytváranie tzv. automatizovaných testov. Pod automatizovaným procesom testovania softvéru máme väčšinou na mysli 3 časti a sú to: Unit testy, servisné testy a UI testy. V rámci kurzu Automation Tester Academy vás prevedú vývojom automatizovaných testov na rôznych vrstvách. Súčasťou kurzu je aj príprava na medzinárodný certifikát ISTQB.

Aby sa z vás stal úspešný automatizovaný tester alebo testerka, potrebujete pochopiť základy testovania softvéru, naučiť sa základy programovania a následne vytvárať automatizované testy. To všetko sa naučíte.

Viac podrobností o kurze Automation Tester Academy

Stručná osnova kurzu Automation Tester Academy

Prečo absolvovať kurz v Smarty Academy?

Každý úspešný absolvent získava automaticky:

 • hodnotný darček ZDARMA – licenciu na Microsoft Office Professional 2021 PLUS v hodnote 560 Eur
 • prístup do vzdelávacieho portálu – lifetime („navždy“)
 • na požiadanie pomoc pri profi úprave životopisu s motivačným listom v slovenskom a anglickom jazyku
 • v prípade záujmu aj sprostredkovanie pohovoru v 3 IT firmách na Slovensku

Smarty Academy

Smarty Academy je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje kurzy v oblasti informačných technológií a prepája ajťákov s IT firmami. V Smarty Academy pôsobia kvalitní lektori - experti z praxe. Ponúkajú nielen kurzy, ale aj vylepšenie životopisu - nakoľko váš životopis je vstupná brána k získaniu novej práce, je potrebné si dať záležať, aby vyzeral profesionálne. V Smarty Academy je možné získať certifikát v slovenskom aj anglickom jazyku. Každý úspešný absolvent získava certifikát, ktorý deklaruje úroveň jeho nadobudnutých teoretických vedomostí a praktických zručností. 

362,24 €
od 289,00 €