Kategória

Komu podáte pomocnú ruku?

Práve teraz u nás bežia tieto akcie.

Zľavomat pomáha

Poslaním Zľavomatu je prinášať ľuďom do ich životov inšpiráciu a nové zážitky. Ako spoločensky zodpovedná firma myslíme i na tých, ktorí toľko šťastia v živote nemali a o svoje základné potreby musia bojovať tvrdšie, než my ostatní. Preto priamo i zapojením subjektov tretieho sektora podporujeme jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením i sociálne vylúčené skupiny. Kladieme veľký dôraz na podporu tých najmenších, ktorí si ešte nevedia pomôcť sami a sú odkázaní na spolupatričnosť iných. Brány pomoci sme nezavreli ani pred seniormi či štvornohými spoločníkmi ľudí. Dobročinné projekty radi podporíme nielen finančne, ale aj osobnou účasťou.

Aleš Mlátilík
Považujem za prirodzené, že hodnoty, ktoré ako firma i ako jednotlivci vyznávame, sa odrážajú aj v našom konaní a firemnej filantropii. Každý z nás sa totiž môže ocitnúť na „druhom brehu“, kedy bude potrebovať pomoc iných. Nemali by sme preto premárniť príležitosť pomáhať tým, ktorí to potrebujú. V konečnom dôsledku je to vyrovnanie štartovacej čiary pre tých, ktorým osud toľko neprial, ale najmä príležitosť pre nás darcov, stať sa lepšími a vnímavejšími ľuďmi.
Aleš Mlátilík | CEO 

Organizácie, ktorým sme pomohli:

Pierott

Nezisková organizácia Pierott je naším partnerom od roku 2017. Mottom organizácie je „Meníme smútok detí na radosť.“ V tomto duchu sa zameriavajú na pomoc deťom, ktoré sa do problémov chudoby alebo choroby dostali nezavinene. Vďaka vám sa nám podarilo získať finančné prostriedky pre chlapcov so zdravotným znevýhodnením Marka a Viktorka a projekt “Kto sa hraje, nehnevá”, zameraný na kúpu športového vybavenia pre deti – či už nádejných športovcov, alebo aj obyčajné deti z ulice, ktoré si nové vybavenie nemôžu dovoliť.

Slovenská nadácia pre UNICEF

S detským fondom OSN spolupracujeme od roku 2015. Poslaním Slovenskej nadácie pre UNICEF je zaistiť zdravotnú starostlivosť, výživu, pitnú vodu, hygienu, základné vzdelanie a ochranu pred náslím deťom v rozvojových krajinách a krajinách zmietaných vojnou. Deťom v Nepále, Ukrajine a ďalších krajinách sme s vašou pomocou prispeli na ich základné životné potreby, čo im umožňuje žiť život v dôstojnejších podmienkach. V čase korona krízy sme pomohli zabezpečiť rúška pre seniorov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a deti z rómskej komunity v osade v Plaveckom Štvrtku.

IPčko

S občianskym združením IPčko sme nadviazali spoluprácu v roku 2020. IPčko poskytuje anonymné bezplatné psychologické a sociálne poradenstvo predovšetkým mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných situáciách. Špeciálne školení pracovníci poskytujú pomoc prostredníctvom chatu, emailu, videa i na telefonickej linke. Zameriavajú sa aj na osvetu, odborné vzdelávanie a terénne pôsobenie. Finančná injekcia z vašich darov smerovala na podporu personálneho zabezpečenia pracovného tímu, aby sa psychologické pomoc mohla dostať k všetkým, ktorí ju potrebujú.

Porážka.sk

Spolupráca s O.Z. Porážka.sk začala v roku 2019. Občianske združenie sa venuje najmä prevencii pred cievnou mozgovou príhodou, ale taktiež pomoci ľuďom, ktorí porážku už prekonali. Cielene pomáha rodinným príslušníkom pacientov po psychickej, sociálnej, resocializačnej a čiastočne aj po materiálnej a finančnej stránke. Podporuje ambulancie vybavením pre lekárov, buduje osvetu i prevenciu a snaží sa o návrat pacientov po mozgovej porážke späť do spoločnosti. V roku 2019 sme spoločne podporili 2. ročník charitatívnej akcie Beh Neporazených.

OZ Parasport24

Naše partnerstvo s OZ Parasport24 začalo v roku 2018 podporou benefičného koncertu, ktorú sme zopakovali ešte niekoľkokrát. V roku 2020 sme účasťou podporili Floriánsky beh bez bariér. Výťažok zo štartovného putoval na pomoc ľuďom s hendikepom a sociálne slabším rodinám, ktorým OZ Parasport24 pomáha už od roku 2006. Občianske združenie sa venuje organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Vďaka športu získavajú občania so zdravotným postihnutím šancu lepšie sa začleniť do bežného života.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov Košice

Členovia Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov Košice okrem prevádzkovania košického útulku pre opustené zvieratá pravidelne organizujú canisterapiu, výcviky pre verejnosť, besedy pre deti základných škôl i športovo kynologické podujatia. Opusteným zvieratám, o ktoré sa občianske združenie stará, sme od roku 2015 vďaka vašim darom viackrát pomohli príspevkom na potravu, technické zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť a fungovanie útulku.

OZ Malíček

Občianske združenie sa zameriava na pomoc mamičkám a ich predčasne narodeným deťom. V spolupráci s o. z. Malíček sme v roku 2018 s vaším prispením podporili kúpu paravánov, ktoré poskytnú mamičkám a ich predčasne narodeným deťom trochu súkromia a aspoň malú príchuť domova.

Jednotlivci, ktorým sme pomohli:

Riško B.

Celé Slovensko i mnohí zahraniční donori sa spojili, aby Riškovi s diagnózou SMA (spinálna svalová atrofia) pomohli zakúpiť najdrahší liek na svete – génovú terapiu Zolgensma. Výzva na pomoc sa na našej stránke stretla s okamžitou pozitívnou reakciou a príspevky od darcov sme kvôli časovej tiesni ešte zdvojnásobili vlastným darom. Dobrou správou je, že Riško už liek v Budapešti dostal. Sme radi, že sme sa mohli stať súčasťou tejto pomoci.

Alex B.

Chlapček Alex tiež od veľmi útleho veku bojuje s diagnózou SMA. V období realizovania zbierky mal Alex 1,5 roka a nedokázal sám stáť ani sedieť. Ako jediná nádej na dosiahnutie liečby sa aj v tomto prípade ukázala zbierka, ktorú zorganizovali rodiča. Alexov príbeh sme zverejnili a vďaka vašim darom sme pomohli rodine byť o krok bližšie k vytúženej liečbe. Veríme, že Alex po podaní liečby v Budapešti raz bude svet spoznávať po vlastných nôžkach.

Miroslav T.

Pán Miroslav utrpel v marci roku 2014 zo stresu a prepracovanosti mozgovú príhodu a upadol do bdelej kómy. Rodičia, ktorí sa o neho starajú, sú už dôchodkovom veku, a je to pre nich fyzicky i finančne náročné. Aby sme im uľahčili domácu rehabilitáciu, zakúpili sme pánovi Miroslavovi z vašich darov v roku 2020 pohybový liečebný prístroj MOTOmed Viva a zvyšok sumy putoval rodičom na úhradu výdavkov na lieky, špeciálnu stravu a hygienické pomôcky. Pomoc sme realizovali v spolupráci s občianskym združením Pomocná ruka nádeje.