Ochráňme najstarších! Prispejte na ozónové lampy pre seniorov

od 3,00 €
Vybrať variant
Domov seniorov Archa (kontakt) Bratislava   (mapa)

Prehľad ponuky

Spolu vybrané
1 242,00 €
370 ľudí prispelo
28 dní do konca
Menej baktérií a vírusov vďaka dezinfekčným lampám
Prispieť môžete už od 2 €
100 % sumy ide pre Domov seniorov Archa
Spolu vybrané
1 242,00 €
370 ľudí prispelo
28 dní do konca
Varianty (2)

Termín

Platnosť do 28. 2. 2023.

V cene

Kúpou voucheru prispievate na zakúpenie ozónových lámp pre Domov seniorov Archa. Klientela Domova seniora je vzhľadom k v svojmu vysokému veku náchylnejšia na získanie rôznych ochorení. Priemerný vek klientov je 85 rokov. Ozónové lampy sú určené na dezinfekciu priestorov, či už ide o domácnosti, ako i budovy a priestranstvá, kde sa združuje vysoký počet osôb a dochádza k znečisteniu. Eliminujú vírusy, baktérie, ale tiež plesne, huby a zápach, pomáhajú udržať zdravšie a bezpečnejšie prostredie. 

Prispejte 3,00 €
Prispejte 3,00 €

Termín

Platnosť do 28. 2. 2023.

V cene

Kúpou voucheru prispievate na zakúpenie ozónových lámp pre Domov seniorov Archa. Klientela Domova seniora je vzhľadom k v svojmu vysokému veku náchylnejšia na získanie rôznych ochorení. Priemerný vek klientov je 85 rokov. Ozónové lampy sú určené na dezinfekciu priestorov, či už ide o domácnosti, ako i budovy a priestranstvá, kde sa združuje vysoký počet osôb a dochádza k znečisteniu. Eliminujú vírusy, baktérie, ale tiež plesne, huby a zápach, pomáhajú udržať zdravšie a bezpečnejšie prostredie. 

Prispejte 5,00 €
Prispejte 5,00 €
Menej baktérií a vírusov vďaka dezinfekčným lampám
Prispieť môžete už od 2 €
100 % sumy ide pre Domov seniorov Archa

Domov seniorov Archa v Bratislave má klientov s tými najťažšími zdravotnými stavmi a zároveň s najvyšším vekovým priemerom obyvateľov. Pomôžme ochrániť ich zdravie vďaka ozónovým lampám, ktoré eliminujú baktérie a vírusy v ovzduší.

Je známe, že počas obdobia šírenia chrípky či iných vírusových ochorení sú najviac ohrození ľudia vo vysokom veku, ktorí žijú v inštitúciách. Jednou z takýchto inštitúcií je aj verejný Domov seniorov Archa, ktorý sa nachádza na Kramároch. Ide o verejného poskytovateľa sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Žije tu 115 obyvateľov, ktorých vekový priemer je 85 rokov. Najstarší klient má 102 rokov. Len 18 z nich je mobilných, väčšina je na vozíčku alebo sú ležiaci.

Čo by seniori z DS Archa odkázali mladým? Pozrite si naše video:

Ťažké zdravotné stavy kombinované s vysokým vekom obyvateľov predstavujú pre seniorov obrovské riziko. Najmä počas pandémie si zamestnanci aj obyvatelia prešli prísnym režimom so zrušením návštev. Vďaka vyškolenému personálu, dodržiavaniu opatrení a sociálnemu dištanciu sa podarilo obdobie pandémie zvládnuť s domove seniorov bez vážnych následkov. Aj napriek tomu, že koronavírus do zariadenia prenikol a v druhej vlne bolo v zariadení 80 ešte nevakcinovaných pozitívnych klientov, v tretej vlne došlo iba k jednému úmrtiu a nebola potrebná žiadna hospitalizácia. DS Archa pandémiu koronavírusu zvládlo vďaka maximálnemu odbornému a vysoko ľudskému úsilí zamestnancov, ktorí prekonávali vlastné limity. Nedostatkom sociálneho kontaktu však seniori trpeli psychicky aj emocionálne. Skype s blízkymi bol len čiastočnou náhradou za fyzickú blízkosť.

Dezinfekcia a nosenie rúšok pretrvávajú v zariadení dodnes, návštevy a program pre obyvateľov sa však vrátili. Ozónové lampy by pomohli eliminovať 99 % baktérií a vírusov v zariadení a chrániť tak zdravie tých najohrozenejších.

Seniori z DS Archa sa spoločne starajú o komunitnú záhradku. Na jar vysádzali priesady muškátov.

Vyšší vek = vyššie riziko chorobnosti

Domov seniorov Archa sa snaží vytvárať podmienky, ktoré by sa v čo najväčšej miere približovali prirodzenému prostrediu pri zabezpečení dôstojnosti a bezpečnosti klientov. Pre seniorov sa tu pravidelne konajú terapeutické, spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a duchovné aktivity. Sú to napr. hudobné podujatia, oslavy jubilantov, spoločné posedenia v komunitnej záhrade či spoločenskej miestnosti, tvorivé dielničky, cestovateľské prednášky, Mikuláš, návštevy vizážistky (tzv. dámsky kútik) a mnohé ďalšie zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú starkým radosť zo života. Spolupracujú aj s dobrovoľníkmi a spoločne sa starajú o komunitnú záhradku. V zariadení vydávajú aj vlastné noviny, do ktorých prispievajú svojou tvorbou aj obyvatelia Archy. Mottom zariadenia je: „Snažíme sa pridať rokom život.“

Priemerný vek klientov je 85 rokov, žijú tu však aj seniori a seniorky, ktorí prekročili 90-tku.

Ozónové lampy pre zdravšie prostredie

V poslednom období opakujúce sa vlny ochorenia Covid – 19 a iné respiračné choroby a s tým súvisiace sociálne izolácie klientov prispeli k zníženiu ich fyzického a psychického zdravia. Preto sa v zariadení snažia o minimalizáciu baktérií a vírusov, k čomu by výrazne prispelo aj zakúpenie ozónových dezinfekčných lámp.

Tie dokážu eliminovať až 99,9 % vírusov a baktérií, čo znižuje chorobnosť a zvyšuje kvalitu zdravia a pohody. Vírusy a baktérie prežijú aj v dobre vetranej miestnosti, ozónová lampa však natrvalo rieši tento problém bez použitia chemikálií.

Zakúpené ozónové lampy by boli nainštalované v karanténnom priestore a v spoločných priestoroch zariadenia. Vďaka inštalovaniu týchto lámp do vnútorných priestorov Domova seniorov budú môcť klienti bez ohrozenia dýchať čistý vzduch.

od 3,00 €