Základný bezpečnostný výcvik pre lodníkov: Získajte služobnú lodnícku knižku

470,00 € −25 % 349,90 €
Kúpiť
TMLG ACADEMY (kontakt) Hlohovec  (mapa) 2 zostáva

Prehľad ponuky

Až 3-dňový výcvik s certifikovaným inštruktorom
Certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci
Možnosť získať služobnú lodnícku knižku
Varianty (1)
Až 3-dňový výcvik s certifikovaným inštruktorom
Certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci
Možnosť získať služobnú lodnícku knižku

Láka vás práca v lodnej doprave? Splňte si svoj sen vďaka základnému bezpečnostnému výcviku pre lodníkov.

Absolvovanie základného bezpečnostného výcviku pre lodníkov je prvým krokom, ktorý odštartujete vašu novú kariéru v oblasti riečnej osobnej a nákladnej lodnej dopravy. Po úspešnom ukončení základného bezpečnostného výcviku absolvent získa potvrdenie o absolvovaní základného bezpečnostného výcviku – na základe tohto potvrdenia vám Dopravný úrad (Divíziou vnútrozemskej plavby) vydá služobnú lodnícku knižku. Kurz prebieha v Hlohovci.

Priebeh kurzu

 • 1. DEŇ:
  • 8:00 – 12:00 hod. – teoretická časť (používanie záchranných prostriedkov, špeciálne pracovné prostredie na palube plavidla, hasenie požiaru na palube plavidla, riziká na palube spôsobené hlukom, narábanie s nebezpečným materiálom na palube plavidla a pod.)
  • 13:00 – 16:00 hod. – praktická časť (viazanie lode, viazanie uzlov – spletávanie lán, hádzanie lana a pod.)

 • 2. DEŇ:
  • 8:00 – 17:00 hod. – kurz prvej pomoci (štandardný kurz prvej pomoci – po jeho absolvovaní dostane účastník aj certifikát)

 • 3. DEŇ:
  • 8:00 – 12:00 hod. – BOZP školenie (štandardné BOZP školenie zamerané na prácu na lodi)
  • 13:00 – 16:00 hod. – opakovanie teoretickej a praktickej časti + záverečný test

Po úspešnom absolvovaní kurzu si môžete zažiadať o vydanie služobnej lodníckej knižky.

Na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2017/2397 o uznávaní odborných klasifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby, ktorá bola do slovenského právneho prostredia implementovaná prostredníctvom Zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MDV SR č. 381/2021 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu po vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, musí záujemca o vydanie Služobnej lodníckej knižky absolvovať Základný bezpečnostný výcvik v poverenej organizácii Dopravným úradom (Divízia vnútrozemskej plavby). 

Hore