Pomôžte zachovať bezpečný priestor pre deti a mladých ľudí v ťažkej životnej situácii

od 3,00 €
Vybrať variant

Prehľad ponuky

Spolu vybrané
807,10 €
196 ľudí prispelo
73 dní do konca
Prispieť môžete už od 3 €
100 % sumy ide na dobročinný účel
Adresná pomoc občianskemu združeniu
Spolu vybrané
807,10 €
196 ľudí prispelo
73 dní do konca
Varianty (3)
Prispieť môžete už od 3 €
100 % sumy ide na dobročinný účel
Adresná pomoc občianskemu združeniu

OZ Ulita pomáha deťom a mladým ľuďom zápasiacim so sociálnou exklúziou, finančnými problémami, nestabilným bývaním, nezamestnanosťou a užívaním návykových látok. Dnes čelí náročným existenčným výzvam a potrebuje pomoc!

Občianske združenie Ulita prostredníctvom Nízkoprahového centra Ulita zabezpečuje vzdelávacie, poradenské a voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí v náročnej životnej situácii. Pôsobí na sídlisku Kopčany a svojej činnosti sa venuje už viac ako 16 rokov. Za ten čas sa stala miestom, kde sa deti a mladí ľudia v náročných životných situáciách, môžu cítiť bezpečne a podporovane.

Tím Ulity tvoria sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, psychológovia a dobrovoľníci, ktorí každý deň pracujú na tom, aby deti a mladí ľudia od 4 do 20 rokov mali prístup k potrebnej podpore. Len v roku 2023 poskytli svoje služby až 3810 krát!

Pomôžte Ulite pokračovať v misii

Zmeny v stabilných zdrojoch financovania a posúvanie termínov dotácií dostali Ulitu do ťažkej situácie. Jej prioritou je preto získať prostriedky na prekonanie aktuálnej krízy a zabezpečenie nepretržitej pomoci deťom a mládeži, ktoré na Ulitu spoliehajú. Váš príspevok pomôže zabezpečiť, že deti a mladí ľudia na sídlisku Kopčany budú mať aj naďalej prístup k bezpečnému priestoru, kde sa môžu učiť, rozvíjať a rásť.

Svojím finančným príspevkom pomôžete OZ Ulita zabezpečiť:

  • zachovanie bezpečného priestoru na učenie, rozvoj a rast,
  • pokrytie režijných nákladov združenia na 2 mesiace,
  • doučovanie a predškolskú prípravu pre deti v ťažkej životnej situácii,
  • kontinuálny rozvoj aktivít (výlety a pobyty mimo sídliska),
  • kluby a komunitné akcie pre deti a mladých ľudí,
  • terénnu sociálnu prácu a poradenstvo pre dospelých. 

Hore