Prázdniny plné zážitkov

CŔŔŔŔN! Škole čoskoro na 2 mesiace odzvoní, je tu čas na dobrodružstvami po okraj naplnené prázdniny! A kde ich zažijete viac, než v letnom tábore? Milujú vaše detváky…

CŔŔŔŔN! Škole čoskoro na 2 mesiace odzvoní, je tu čas na dobrodružstvami po okraj naplnené prázdniny! A kde ich zažijete viac, než v letnom tábore? Milujú vaše detváky…