CirKus-Kus, prvá škola nového cirkusu

CirKus-Kus, prvá škola nového cirkusu, prináša fenomén nového cirkusu ukazujúc, že zvládnutie cirkusovej akrobacie nie je vôbec komplikované! V cirkusovej škole CirKus-Kus sa môžete vzdelávať v technikách nového cirkusu, či vychutnať si úžasné cirkusové vystúpenia! •CirKus-Kus ponúka profesionálne kultúrne a pohybovo-edukačné aktivity: kurzy, workshopy, predstavenia, open trainingy, detské tábory a.i., vycházdajúce z postupov cirkusovej pedagogiky, zamerané na techniky nového cirkusu a ich výučbu. •Hlavným cieľom projektu je motivácia mladých ľudí k aktívnemu praktizovaniu pohybu a poznaniu vlastností ľudského tela, ako aj smerovanie mladých ľudí k ďalšiemu aktívnemu vyhľadávaniu pohybových aktivít. •Cirkusová škola poskytuje pohybovo-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých bez ohľadu na ich nadanie alebo fyzickú zdatnosť. •Cirkusová škola CirKus-Kus predstavuje chýbajúcu alternatívu k pohybovým, vzdelávacím, kultúrnym a iným voľnočasovým aktivitám v Bratislave.

Otváracia doba: Nepravidelná - podľa dohody

http://www.cirkuskus.sk/
cirkusovaskola@gmail.com
+421 902 107 885

Otváracia doba: Nepravidelná - podľa dohody

http://divadlo.nazastavke.sk/
divadlonazastavke@gmail.com
+421 902 107 885

Tento podnik práve nemá žiadnu ponuku.

Predchádzajúce ponuky