A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru

Karpatská 2, Bratislava

A4 – PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRY

Karpatská 2, Bratislava

Vybavenie a služby

Priestor nie je bezbariérový
Hore