UNICEF

„Dobrá myšlienka a prijateľná suma“ — Helena, Pred rokom

„Dobrá myšlienka a prijateľná suma“ — Helena, Pred rokom

O nás

Cieľom UNICEF je zabezpečiť ochranu a vhodné podmienky pre rast a zdravý vývin čo najväčšiemu počtu detí na svete. A tak v najviac postihnutých oblastiach zriaďuje centrá, v ktorých je osirelým deťom zabezpečená základná starostlivosť, strava, lieky a psychosociálna pomoc, bojuje za registráciu detí pri narodení, vyhľadáva pracujúce a zneužívané deti a šíri osvetu.

Hodnotenie podniku

Alena
Daniel

Cielená pomoc z pohodlia domova.

Helena

Dobrá myšlienka a prijateľná suma