Lety balónom

Organizácia je držiteľom Oprávnenia na vykonávanie výhliadkových letov balónom vydaným Dopravným úradom SR (licencia AOC).

Tento podnik práve nemá žiadnu ponuku.