TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

O nás

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. je slovenské vydavateľstvo s vyše 10-ročnou históriou a medzinárodným pôsobením (Košice, Praha, Katovice). Za svoje pôsobenie sme sa vypracovali na jedno z najúspešnejších slovenských vydavateľstiev v oblasti tvorby školských a vzdelávacích pomôcok a osvedčeného partnera vyše 1700 základných škôl na Slovensku. Naše portfólio tvoria publikácie pokrývajúce široké spektrum vyučovacích predmetov, ako aj medzipredmetové učebné a vzdelávacie pomôcky pre žiakov materských, základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom.