O nás

Združenie Slatinka vzniklo v roku 1993 ako reakcia občanov na znovuobnovenie projektu kontroverzného vodného diela Slatinka. Jeho poslaním je ochrana prírodných hodnôt, účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a environmentálny výchova a vzdelávanie.

Aktivity vyvíjame najmä vďaka dobrovoľníckej práci svojich členov a sympatizantov. Našimi partnermi sú občania v regióne, kde pôsobíme, samosprávy a orgány štátnej správy, mimovládne organizácie aj akademické inštitúcie. Združenie pracuje nezávisle od záujmov politických a hospodárskych subjektov.