Slovenský Červený kríž

Tento podnik nemá aktuálne žiadnu ponuku

Pokiaľ máte o ponuku záujem, dajte nám to vedieť a my to zariadime.

Alebo sa pozrite priamo do kategórií

Slovenský Červený kríž je národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom. Slovenský Červený kríž je znakom nádeje pre ľudí nachádzajúcich sa v ťažkých humanitárnych situáciách.