Uložiť Uložené

Komárňanská pevnosť

Komárňanská pevnosť na juhu Slovenska je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Mesto Komárno sa pýši jedinečnou pevnosťou, ktorá nemá na Slovensku páru. Presnejšie by sme mali hovoriť o niekoľkých pevnostiach, ktoré spolu vytvárali prepracovaný fortifikačný systém bastiónového typu. Rozmermi a zachovalosťou je dokonca unikátom európskeho formátu. Preto je navrhnutá na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Pevnosť bola vystavaná v dvoch obdobiach. Na základoch staršieho hradu sa začala roku 1546 výstavba Starej pevnosti a roku 1658 začala výstavba Novej pevnosti. 31. mája 1963 bol súbor siedmich objektov starej a novej pevnosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku 

Dobre vedieť: Pevnosť v Komárne nie je v žiadnej sieti múzeí, resp. nepatrí medzi verejne sprístupnené pamiatky. Objekty sú v zlom stavebno-technickom až havarijnom stave. Pre svoje architektonicko-historické hodnoty sa však Mesto Komárno, ako majiteľ pamiatky, rozhodlo formou organizovaných vstupov so sprievodcom ukázať Pevnosť širokej verejnosti. Prehliadku Pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom podľa nasledovného návštevného poriadku.

Návštevníkom sa odporúča zaobstarať si pohodlnú a pevnú obuv, nakoľko sa prehliadka koná najme v exteriéri približne 1 – 1,5 hodinu. Taktiež sa odporúča mať pri sebe ručnú baterku, nakoľko trasa prehliadky prechádza aj tmavými podzemnými chodbami.

Bez bariér: Pevnosť je možné navštíviť aj s invalidným vozíkom, kočíkom, či so psom (musí byť na vodítku a s náhubkom). 

Hore