Dedinská pamiatková rezervácia Krátká

V obci Krátka zo začiatku 18. stor. je zachovaná rada pôvodných stavieb. V roku 1995 bola vyhlásená pamiatkovou rezerváciou. Prejsť tú môžete nenáročnú náučnú trasu s 15 zastaveniami. Všetky stavby sú stále obývané a všetky objekty využívané.