Zámok Nový Světlov (Bojkovice)

Hrad Nový Světlov vystavali okolo r. 1480 Landštejnovci. Pochádzali z vetvy mocného roku Rožmberkov. Ctibor z Landštejna bol najvýznamnejším držiteľom hradu, v roku 1511 založil prvý cech v Bojkoviciach Soukenická. Taktiež dal vystavať nad Bojkovicami, asi uprostred priestranstva dnešného cintorína, gotický kostolík sv. Juraja, z ktorého sa zachovalo len niekoľko kamenných gotických súčastí a zlomok okennej kružby s vytesanými piatimi lupeňmi ruží – znakom Landštejnov.